Flicka och siluetter av män i kostymer

Enjo-kōsai är ett japanskt ord för prostitution där flickor och unga kvinnor får ersättning av män för att umgås med dem en kväll eller en helg, med eller utan sex inblandat. Bild: Alisa Vaniushkina

Ingen människa är en vara, och du kan inte köpa allt du vill ha

Enjo-kōsai är ett japanskt ord som beskriver en form av prostitution där flickor och unga kvinnor får ersättning av män för att umgås med dem en kväll eller en helg, med eller utan sex inblandat.

Enjo-kōsai innebär inte alltid att flickan eller kvinnan får betalt i pengar, hon kan också få ersättning i form av kläder, väskor, resor eller andra saker.

Det uppskattas att ca 13 % av alla underåriga flickor någon gång har varit involverad i enjo-kōsai. För att minska problemet så har Japans myndigheter tillsatt flera typer av program där unga flickor som är involverade i enjo-kōsai får hjälp med att komma ur sin situation.

Källor:

  1. http://www.japanfortheuninvited.com/articles/enjo-kosai.html
  2. http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16700&L...
  3.  Leheny, David. Think Global, Fear Local: Sex, Violence and Anxiety in Contemporary Japan. New York: Cornell University Press, 2006.

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.