Gör plats för mångfald

Föreläsning
Datum: 24 september 2018 19:0020:45
Plats: Åkersberga
Anmäl dig på Facebook: Anmäl dig på Facebook

Runt en miljon människor av Sveriges befolkning i åldern 16 – 64 år lever med någon slags funktionsnedsättning. Bland dessa personer är arbetslösheten högre än hos övriga befolkningen. Jag vill se att fler arbetsgivare ska vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Många som anställt någon med funktionsnedsättning säger att de fått en bättre arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsklimat. Man måste se kompetens, förmåga och värde före funktionsnedsättning.