Utåtriktat arbete

Sprider information och kunskap

Jourverksamheten är inte det enda engagemanget Tjejjouren Beata arbetar med. Vi är också aktiva i utåtriktade och opinionsbildande projekt.

Vi besöker skolor, fritidsgårdar och organisationer för att träffa ungdomar och prata om olika ämnen som berör dem. Kärnan i det utåtriktade arbetet är jämställdhet. Exempel på större projekt är Rädda Barnen-projektet "Det handlar om kärlek", ett samverkansprojekt mellan olika aktörer bland annat polis och socialen där vi arbetar i skolor för att motverka hedersproblematik.

Vi deltar även i manifestationer/demonstrationer och skriver debattartiklar för att bland annat öka allmänhetens kännedom om verksamheten och mäns våld mot kvinnor.