Statistik

Behovet är stort

Det är många tjejer som kontaktar oss. År 2015 genomförde 377 stödåtgärder i form av telefonsamtal och chattkontakter. Jouren hade totalt kontakt med 192 tjejer.

De flesta tjejerna kontaktade oss via chatten, där de kan vara helt anonyma. Variationen var mycket bred vad det gäller de ämnen som de stödsökande tjejerna tog upp. En klar majoritet handlade dock, i likhet med tidigare år, om psykisk ohälsa.