Länkar

Lokalt i Linköping

Liquid Linköping Queer Identity, en mötesplats för hbtq-personer mellan 12 - 19 år
Fältverksamheten Stöd till ungdomar. Kontaktuppgifter till "Fältarna" i Linköpings kommun
Diva Fritidsgård för tjejer mellan 13-20 år
Novahuset Förening mot sexuellt våld

Feminism och jämställdhet

Bang En feministisk tidning
Kvinnofronten
Nationella sekretariatet för genusforskning
Feminetik Feministcommunity

Organisationer och myndigheter

Roks Här hittar du länkar till alla tjejjourer och kvinnorjourer som är medlemmar i Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige
Rädda barnen
RFSU
RFSL
Brottsoffermyndigheten Nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen
Brottsförebyggande rådet
FATTA En ideell medlemsförening för alla oavsett kön eller icke kön som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning
Ungdomar Snacka med andra ungdomar i vårt forum, läsa en massa artiklar och intervjuer och ställa frågor om allt möjligt till vår stödpanel
Ungdomsstyrelsen
Operation kvinnofrid Myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv i samverkan
Socialstyrelsen
UMO ungdomsmottagningen på nätet

Våld och sexuella övergrepp

ATSUB Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn
Kvinnofrid Faktacentrum om våld mot kvinnor
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
RSCI Riksorganisationen stödcentrum mot incest
Terrafem Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Information finns på en massa språk
SINSU fd. Svenska Internet-Nätverket för Sexuellt Utnyttjade
Kärleken är fri! Om dina rättigheter
Hedersrelaterat våld och förtryck

Hit kan du vända dig

BRIS Barnens rätt i samhället
Brottsofferjouren
Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län
RFSL Brottsofferjour

Psykisk ohälsa och sjukdomar

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt Frisk och Fri
SPES Riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stödcentrum
Tjejzonen Möjlighet till stöd genom bl a chatt för tjejer med anorexi eller bulimi
Maskrosbarn  Ideell förening som stöder ungdomar som har föräldrar som är missbrukare eller psykiskt sjuka

För killar

Manscentrum ett kriscentrum för män
FATTA MAN vill vi öka medvetandet om samtycke och tala om gråzoner och tillsammans undersöka var gränserna går för ömsesidig respekt när det gäller sex
Män för Jämställdhet
Killfrågor.se Pratkompis för killar på nätet
Locker Room Talk Snacket i omklädningrummet ska bli fairplay