Feministisk värdegrund

Allt arbete Tjejjouren Beata och Kvinnojouren Ellinor utövar, bottnar i en feministisk analys av mäns våld mot kvinnor. Det innebär att vi ser samhällsstrukturer och mäns överordning samt kvinnors underordning som en del i förklaringen till att våld mot kvinnor förekommer i stor utsträckning i hela världen.

Det är grunden i all vår kontakt med stödsökande och vi värderar systraskapet fram allt, vilket betyder att vi tror på våra medsystrar och stöttar dom oavsett vad. Detta innebär dock inte att du som stödsökande behöver se dig själv som feminist!

Är du nyfiken och vill läsa mer om feminism finns det flera bra lästips under kategorin länkar.