Vi måste fortfarande prata om mäns våld mot kvinnor

Under MeToo-rörelsens framfart förra hösten blev mycket dolt våld synliggjort. Oändligt många kvinnors vittnesmål om mäns våld kom då äntligen upp till ytan. En revolution tänkte många, och vi på Tjejjouren Beata och Kvinnojouren Ellinor höll med dem. Men fortfarande finns berättelser om våld som ännu inte blivit hörda. Fortfarande möter vi kvinnor och tjejer som för första gången sätter ord på övergrepp de utsatts för. Fortfarande sker övertramp, övergrepp och våldsutövning bakom stängda dörrar, även efter MeToo.

Mer än 30% av alla kvinnor i Sverige mellan 20-34 år har någon gång utsatts för våld i en nära relation, enligt en kartläggning av brott i nära relationer från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det dödliga våldet mot kvinnor minskade fram tills 90-talet, men har sedan dess legat stabilt. I genomsnitt dör 17 kvinnor varje år till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Därför måste vi fortfarande prata om mäns våld mot kvinnor.

Tyvärr saknar många människor kunskap om våldets normaliseringsprocess och vad våldet gör med de tjejer och kvinnor som utsätts. Att våldet kommer smygande, börjar som en nedvärderande kommentar och sakta övergår till fysiskt våld, leder till att kvinnan börjar se våldet i relationen som normalt och anpassar sitt liv efter det. Vi möter kvinnors berättelser om våldet i vårt jourarbete men tyvärr når vittnesmålen sällan längre än så. MeToo-upproret bröt tystnadskulturen kring sexuella trakasserier på arbetsplatser men vi måste också prata om tystnadskulturen kring våld i nära relationer. Kvinnor och tjejer vill och behöver prata om det våld de utsätts för. Samhället måste våga lyssna.

Söndagen den 25/11 klockan 15 samlas vi på Stora torget i Linköping för en ljusmanifestation. Vi vill uppmärksamma alla de tjejer och kvinnor vars berättelser inte blivit hörda och vars rop på hjälp ännu inte lett till förändring. På den internationella dagen mot våld mot kvinnor kommer vi att vara dessa tjejers och kvinnors röster. Vi vill ha ett slut på våldet mot kvinnor. Vill du vara med?

Tjejjouren Beata och Kvinnojouren Ellinor

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.