Styrelsen

Styrelsen består av tre medlemmar, alla ideella. Vi har en ordförande, en vice ordförande/sekreterare och en kassör. Vi driver, tillsammans med våra medlemmar, arbetet med ungdomsjouren Animo framåt och arbetar aktivt med att sprida informationen om vår organisation. I mars månad kommer vår styrelseperiod löpa ut och en ny styrelse kommer väljas. Om DU är intresserad av styrelsearbete eller har frågor till oss i styrelsen får du gärna höra av dig på vår mail animostyrelse@gmail.com.